RU
lombard
Sәudiyyә Әrәbistanı Ben Ladenin ailәsinә qadağa qoydu —
21:58
298

Sәudiyyә Әrәbistanı Ben Ladenin ailәsinә qadağa qoydu —

"Allahın işi" adlandırıblar

7news.az "Middle East Eye"a istinadәn xәbәr verir ki, Sәudiyyә Әrәbistanı hökumәti Mәkkәdә kranın aşmasından sonra ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn "Binladin Group" tikinti şirkәtinin fәaliyyәtinә qadağa qoyub.

Usamә Ben Ladenin ailәsinә mәxsus şirkәt krallıq әrazisindә tikinti layihәlәrini hәyata keçirә bilmәz. Bundan әlavә, şirkәt әmәkdaşları tәhqiqat prosesi zamanı ölkәyә sәfәr edә bilmәzlәr.

"Binladin Group" isә baş verәnlәri yalnız "Allahın işi" adlandıraraq ittihamları rәdd edir.

7news.az

BÖLMƏNİN DİGƏR XƏBƏRLƏRİ