lombard

Sən bir nəğməsən

Sən bir nəğməsən
Musiqinin insan ruhunun ən doyumlu qidalarından biri olduğu artıq biz fanilərə min illərdir ki məlumdur.Elə bu səbəbdən demək olar ki yaradalışla həmyaşıd olan musiqi, hər keçən gün öz forma və qəliblərini dəyişsə də mahiyyətindən çox da uzaqlaşmayıb. İnsanın ruhuna xitab edən, duyğularını dərinləşdirib, əhval ruhiyyəsini müşaiyət edən bu instiktiv kəşf bəzi dönəmlərdə hətta cəmiyyətin inkişafından belə daha irəliyə sıçrayış edə bilib. Bu baxımdan klassik musiqini xüsusilə fərqləndirmək olar.

Xəbər lenti